3rd Abra Zouk Festival 2021

23.09.2021
26.09.2021
Расположение
Warszawa, Польша
Веб-сайт:
https://www.facebook.com/events/2464097993825728/
Преподаватели:
We are super exctited to invite you to the 3rd edition of Abra Zouk Festival in Warsaw, Poland taking place from 23rd to 26th September 2021.
You can find the summary of all the details about the event below.
LOCATION:
Golden Milonga & Abra Studio – ul. Długa 44/50, Warsaw, Poland
https://goo.gl/maps/QdCX9Axvxef2pw3c9
(entrance from Ogród Krasińskich Park)
HOW TO GET HERE:
Airplane #1: Warsaw Chopin Airport (WAW) – https://www.lotnisko-chopina.pl/en/index.html
Airplane #2: Warsaw Modlin Airport (WMI) – https://en.modlinairport.pl
Airplane #3 + Train: Gdańsk (GDN) + Intercity train – https://www.airport.gdansk.pl + https://www.intercity.pl/en/
Airplane #4 + Train: Łódź (LCJ) + Intercity train – https://www.airport.lodz.pl/en + https://www.intercity.pl/en/
Train: Warszawa Centralna (Warsaw Central Station) – https://www.intercity.pl/en/
Bus: Warszawa Zachodnia Bus Station – https://global.flixbus.com
TICKETS:
https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/shop/
The most current and FINAL prices are always available directly in our ticket shop.
FULL PASS: 480 PLN
(Lamba Pass / Masterclass workshops are NOT included)
MARATHON PASS: 290 PLN
PARTY PASS: 190 PLN
LAMBA PASS UPGRADE: 200 PLN / Couple (Not included in full pass)
MASTERCLASS UPGRADE: 200 PLN / Couple (Not included in full pass)
Single days tickets will be available at the door. Prices will be annouced soon.
PROGRAM:
Thursday 23.09:
⦿ 22:30-3:00 Pre-party at Abra Studio – ul. Długa 44/50
Friday 24.09:
⦿ 18:45 – 21:45 Lamba Pass Workshops – Buy it here – https://bit.ly/3x7p9fG (Full / Party / Marathon pass required);
⦿ 22:00 – 05:00 Night Party – Golden Milonga & Abra Studio – ul. Długa 44/50
Saturday 25.09:
⦿ 11:00 – 18:30 Regular workshops
⦿ 18:45 – 21:45 Alex & Patrycja Masterclass – Buy it here – https://bit.ly/374zIFS (Full / Party / Marathon pass required);
⦿ 11:00 – 18:30 Day party marathon at Golden Milonga – ul. Długa 44/50
⦿ 18:30 – 21:45 Day party marathon at Abra Studio – ul. Długa 44/50
⦿ 22:00 – 06:00 Night Party (Special party event – one hour blind party in one room) – ul. Długa 44/50
Sunday 26.09:
⦿ 12:45 – 20:15 Regular workshops
⦿ 12:45 – 21:45 Day party marathon at Golden Milonga – ul. Długa 44/50
⦿ 22:00 – 05:00 Yellow night party
Monday 27.09:
⦿ 22:30 – 03:00 Unofficial afterparty in Abra Studio – ul. Długa 44/50
CONFIRMED ARTISTS:
Alex de Carvalho & Patrycja Jakimczyk – 7.5h of workshops
Marck Silva & Melyssa Tamada – 7.5h of workshops
Renato Veronezi & Ania Bul – 1.5h of workshops
Gab Lacarriere & Patrycja Jakimczyk – 1.5h of workshops
Piotr Burba & Zuzanna Sadowska – 3h of workshops
Piotr Kuniewski & Patrycja Wasiak – 1.5h of workshops
Brajan Nosal & Kasia Nosal – 1.5h of workshops
Akash Kumar & Julia Utig – 3h of workshops
FOOD & DRINK INFO:
More details soon…

FESTIVAL OFFICE HOURS:
Festival Pass distribution / Providing Information / Festival Shop / General help & guidance
Thursday: 21:30 – 1:00
Friday: 21:30 – 1:00
Saturday: 10:30 – 23:00
Sunday: 10:30 – 20:30

CONFIRMED DJ’s:
Will be annouced soon…

PASS TYPES:
FULL PASS:
⦿ 24 hours of regular workshops
⦿ Access to Day Party Marathon
⦿ Access to Night Parties
⦿ Masterclass / Lamba Zouk workshops access not included.
MARATHON PASS:
⦿ Access to Day Party Marathon
⦿ Access to Night Parties
⦿ Masterclass / Lamba Zouk workshops access not included.
PARTY PASS:
⦿ Access to Night Parties
⦿ Masterclass / Lamba Zouk workshops access not included.
LAMBA PASS UPGRADE:
⦿ Additional 3 hours of Lamba Zouk classes with Marck & Melyssa
⦿ Available to owners of Full / Marathon / Party pass owners.
⦿ Registration only in couples
MASTERCLASS UPGRADE
⦿ Additional 3 hours of exclusive masterclass level classes with Alex de Carvalho & Patrycja Jakimczyk
⦿ Available to owners of Full / Marathon / Party pass owners.
⦿ Registration only in couples


REGISTRATION:
You register by buying pass in the shop: https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/shop/
In an unlikely case of postponing the event your pass will not get lost – you will have chance to return your ticket withing a set time window and after it closes your ticket will automatically be valid for a new date.

RECOMMENDED HOTELS:
To be annouced soon
COVID LIMITS:
This event will be held in accordance with the current government limitations at the time. We reserve our right to stop selling tickets at the door once the limits are reached. Only obtaining your ticket online guarantees your spot at the festival.
CONTACT PERSON:
Bartosz Abraham
Email: bartoszabraham@gmail.com
Tel: 725 347 230
https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/
Let’s zoukether! 😍

======[PL]======
Pełni ekscytacji chcemy Cię zaprosić na trzecią edycję Abra Zouk Festiwal w Warszawie, która odbywać będzie się od 23 do 26 września 2021 roku.
Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych informacji o wydarzeniu.
LOKALIZACJA:
Złota Milonga & Abra Studio – ul. Długa 44/50, Warszawa
https://goo.gl/maps/QdCX9Axvxef2pw3c9
(Wejście od Ogrodu Krasińskich)
BILETY:
https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/shop/
Najbardziej aktualne i ostateczne ceny biletów znajdują się zawsze w naszym sklepie z biletami.
FULL PASS: 480 PLN
(Nie zawiera wstępu na warsztaty w ramach Lamba Pass / Masterclass)
MARATHON PASS: 290 PLN
PARTY PASS: 190 PLN
LAMBA PASS UPGRADE: 200 PLN / Para
(Nie jest częścią Full Passa)
MASTERCLASS UPGRADE: 200 PLN / Para
(Nie jest częścią Full Passa)
Bilety na pojedynczy dzień festiwalu będą dostępne na bramce w ramach dostępnego limitu miejsc. Ceny zostaną ogłoszone wkrótce.
PROGRAM:
Czwartek 23.09:
⦿ 22:30-3:00 Pre-party w Abra Studio – ul. Długa 44/50
Piątek 24.09:
⦿ 18:45 – 21:45 Warsztaty Lamba Pass – Kupuj tutaj – https://bit.ly/3x7p9fG (Full / Party / Marathon pass wymagany);
⦿ 22:00 – 05:00 Night Party – Złota Milonga & Abra Studio – ul. Długa 44/50
Sobota 25.09:
⦿ 11:00 – 18:30 Regularne warsztaty
⦿ 18:45 – 21:45 Alex & Patrycja Masterclass – Kupuj tutaj – https://bit.ly/374zIFS (Full / Party / Marathon pass wymagany);
⦿ 11:00 – 18:30 Maraton Day Party w Złotej Milondze – ul. Długa 44/50
⦿ 18:30 – 21:45 Maraton Day Party w Abra Studio – ul. Długa 44/50
⦿ 22:00 – 06:00 Night Party (Specjalne wydarzenie podczas imprezy – Blind Party)
Niedziela 26.09:
⦿ 12:45 – 20:15 Regularne warsztaty
⦿ 12:45 – 21:45 Maraton Day Party – Złota Milonga ul. Długa 44/50
⦿ 22:00 – 05:00 Yellow night party
Poniedziałek 27.09:
⦿ 22:30 – 03:00 Nieoficjalne afterparty w Abra Studio – ul. Długa 44/50
POTWIERDZENI ARTYŚCI:
Alex de Carvalho & Patrycja Jakimczyk – 7.5h warsztatów
Marck Silva & Melyssa Tamada – 7.5h warsztatów
Renato Veronezi & Ania Bul – 1.5h warsztatów
Gab Lacarriere & Patrycja Jakimczyk – 1.5h warsztatów
Piotr Burba & Zuzanna Sadowska – 3h warsztatów
Piotr Kuniewski & Patrycja Wasiak – 1.5h warsztatów
Brajan Nosal & Kasia Nosal – 1.5h warsztatów
Akash Kumar & Julia Utig – 3h warsztatów
JEDZENIE & NAPOJE:
Więcej informacji wkrótce…

GODZINY OTWARCIA BIURA FESTIWALOWEGO:
Dystrybucja passów / udzielanie informacji / sklepik festiwalowe / ogólna pomoc
Czwartek: 21:30 – 1:00
Piątek: 21:30 – 1:00
Sobota: 10:30 – 23:00
Niedziela: 10:30 – 20:30

POTWIERDZENI DJ’e:
Zostani ogłoszeni wkrótce…

RODZAJE PASSÓW:
FULL PASS:
⦿ 24 godziny regularnych warsztatów 24 hours of regular workshops
⦿ Wstęp na Maraton Day Party
⦿ Wstęp na oficjalne nocne imprezy
⦿ Nie zawiera wstępu na zajęcia Masterclass / Lamba Zouk
MARATHON PASS:
⦿ Wstęp na Maraton Day Party
⦿ Wstęp na oficjalne nocne imprezy
⦿ Nie zawiera wstępu na zajęcia Masterclass / Lamba Zouk
PARTY PASS:
⦿ Wstęp na oficjalne nocne imprezy
⦿ Nie zawiera wstępu na zajęcia Masterclass / Lamba Zouk
LAMBA PASS UPGRADE:
⦿ Dodatkowe 3 godziny warsztatów z Lamba Zouka z Marckiem i Melyssą
⦿ Dostępne dla posiadaczy Full / Marathon / Party passsów.
⦿ Zapisy tylko w parach
MASTERCLASS UPGRADE
⦿ Dodatkowe 3 godziny warsztatów na poziomie Master z Alexem de Carvalho i Patrycją Jakimczyk
⦿ Dostępne dla posiadaczy Full / Marathon / Party passsów.
⦿ Zapisy tylko w parach – zmiany w parach nie są przewidywane.

REJESTRACJA:
Rejestrujesz się na festiwal poprzez zakup passa w sklepie z biletami: https://www.abra-studio.pl/abra-zouk-festival/shop/
W mało prawdopodobnym przypadku przełożenia wydarzenia, twój pass nie przepada – będziesz mieć szansę uzyskać zwrot środków w wyznaczonym oknie czasowym, a po jego zamknięciu Twój pass będzie automatycznie ważny na wydarzenie w nowej dacie.

POLECANE HOTELE:
Zostaną ogłoszone niebawem…
LIMITY COVIDOWE:
Wydarzenie będzie się odbywać w zgodzie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami co do liczebności osób. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania sprzedaży biletów na wejściu w przypadku osiągnięcia ustalonych limitów. Jedynie zakup passa online gwarantuje Twoje miejsce na festiwalu.
OSOBA KONTAKTOWA:
Bartosz Abraham
Email: bartoszabraham@gmail.com
Tel: 725 347 230
Нравится Не нравится
0
98