Game of Triangles 2+1 Zouk Workshop 2019

20.07.2019
21.07.2019
Веб-сайт:
https://www.facebook.com/events/2471648006188515/
Преподаватели:

----ENGLISH VERSION BELOW-----

Dzień dobry :)

Jestem Michal.

Niedawno Piotr założył się ze mną, że nie dam rady machnąć warsztatów na 120 osób w Sangate Hotel Airport.
Powiedziałem mu "potrzymaj mi piwo i patrz" i zarezerwowałem dwie sale, z których mniejsza ma 240 m2.
Jak już wytrzeźwieliśmy, to Kunio powiedział, że czuje się trochę winny i że pomoże coś ogarnąć a z pomocą zaraz przyszli też Zuzanna, Patrycja, Wiktor i Aleksandra.

Na naradzie u Wiktora nie mogliśmy się pomieścić wszyscy w żadnym pokoiku, więc podzieliliśmy się na dwa trzyosobowe teamy (a i tak nadal łokieć Kunia wystawał przez okno). Potrenowaliśmy w trójkach i tak już zostało...

Zapraszamy na przypadkowe warsztaty zouka na dwie partnerki i zouka na dwóch partnerów!

Warsztaty na dwie partnerki zdarzają się niezmiernie rzadko, a na dwóch partnerów prawie nigdy - te będą pierwszymi takimi w Polsce :)

--------------------------------------------------------------------------------
Kiedy?
20-21.07.2019
--------------------------------------------------------------------------------
Ile tańca?
9h warsztatów, 1h praktis
Sobota 13:00-18:00
Niedziela 12:00-17:00 + praktis 17:00-18:00
--------------------------------------------------------------------------------
Gdzie?
Sangate Hotel Airport w Warszawie, na wprost od wejścia, piętro 1 (tam gdzie Warsaw Zouk Festival)
--------------------------------------------------------------------------------
A imprezy?
W piątek 19.07.2019 będzie Zouk na Dos Mundos w Millenium Plaza (wjazd 15 pln)
W sobotę 20.07.2019 będzie Zouk w Abra Studio na Długiej 44/50 (wjazd 10 pln)
--------------------------------------------------------------------------------
Ile hajsów?
cwaniaki - pierwsze 13 par - 190 pln od osoby
spryciarze - kolejne 13 par - 220 pln od osoby
ogarniacze - kolejne 13 par - 250 pln od osoby
mam_hajsu_jak_lodu - ostatnie kilkanaście par - 280 pln od osoby
--------------------------------------------------------------------------------
Jaki poziom?
Przydałoby się S. Panie powinny umieć wszystkie ruchy głową (boneca, roasted chicken i aeroplane) bo są potrzebne do tańca na dwóch partnerów i soleil circular do tańczenia na dwie partnerki. Panom potrzebne jest ogólnie pojęte miękkie i dobre prowadzenie :)
Macie jeszcze czas, więc budzik na piątą rano, dwa surowe jajka chlup i na salę trenować ;)
--------------------------------------------------------------------------------
Plan jest taki - Zapisujemy się w parach! Nie będziemy w tej parze tańczyć, bo tańczymy w trójkach i będą skomplikowane zmiany (o tym później), ale żeby całość dobrze hulała, musi nas być po równo.
Każda para zostanie losowo przypisana do jednej z trzech grup - A,B,C.
Pani z pary z literką A należy do grupy Panie_A. Pan z pary z literką C należy do grupy Panowie_C - prościzna!

W sobotę robimy w trzech grupach po 1,5 godziny:
13:00-14:30
Sala 1: Panie_A + Panie_B + Panowie_A
Sala 2: Panie_C + Panowie_B + Panowie_C

14:45-16:15
Sala 1: Panie_B + Panie_C + Panowie_B
Sala 2: Panie_A + Panowie_A + Panowie_C

16:30-18:00
Sala 1: Panie_C + Panie_A + Panowie_C
Sala 2: Panie_B + Panowie_A + Panowie_B

W niedzielę robimy w trzech grupach po 1,5 godziny:
12:00-13:30
Sala 1: Panie_C + Panie_B + Panowie_C
Sala 2: Panie_A + Panowie_A + Panowie_B

13:45-15:15
Sala 1: Panie_B + Panie_C + Panowie_B
Sala 2: Panie_C + Panowie_A + Panowie_C

15:30-17:00
Sala 1: Panie_A + Panie_C + Panowie_A
Sala 2: Panie_B + Panowie_B + Panowie_C

17:00-18:00
Praktis
--------------------------------------------------------------------------------
LINK DO REJESTRACJI
https://forms.gle/PmFxTjdYpF2PCTyx9
--------------------------------------------------------------------------------
Problem ze znalezieniem pary?
Można zgłaszać się do mnie indywidualnie w wiadomości na fb - będę prowadził google sheet (niepubliczny) z listą oczekujących (będą to albo Panie albo panowie, zależnie od zgłoszeń) do parowania niesparowanych. W takich przypadkach gdy tylko sparuję dwie osoby napiszę do tych osób wiadomość, że mają parę i aby się zarejestrowały przez formularz zgłoszeniowy. Niezależnie czekając na parę "z przydziału" można szukać partnera na własną rękę.

Grusse und Kusse,
Michał
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------ENGLISH VERSION----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Good afternoon :)

My name is Michael.

Recently, Piotr (Kunio) and I made a bet that I will not be able to throw a workshop for 120 people at Sangate Hotel Airport.
I told him "hold me a beer and watch this" and I booked two rooms, the smaller one 240 m2.
When we got sober, Kunio said that he feels a little bit guilty and that he will help out. Zuzanna, Patrycja, Wiktor and Aleksandra came to help too.

We gathered at Wiktor's to came up with a plan, but we could not fit everyone in any of the tiny rooms, so we divided into two three-person teams (and yet Kunio's elbow sticked out through the window). We trained in threes and this is how it stayed...

We would like to invite you to zouk with two leaders and zouk with two followers workshop!

Workshops on zouk with two followers are extremely rare, and on zouk with two leaders almost non-existen - these will be the first of that type held in Poland :)
--------------------------------------------------------------------------------
When?
20-21.07.2019
--------------------------------------------------------------------------------
How much dancing?
9h workshops, 1h practis
Saturday from 13:00 to 18:00
Sunday from 12:00 to 5:00 + practis from 17:00 to 18:00
--------------------------------------------------------------------------------
Where?
Sangate Hotel Airport in Warsaw, 1st floor (where Warsaw Zouk Festival was held)
--------------------------------------------------------------------------------
What about parties?
On Friday, 19/07/2019 there will be Zouk on Dos Mundos party held in Millenium Plaza (entry 15 PLN)
On Saturday 20/07/2019 there will be Zouk Party in Abra Studio. address: Długa 44/50 (entry 10 PLN)
--------------------------------------------------------------------------------
How much bitcoins?
fast&furiosus - first 13 pairs - 190 PLN per person
sprinters - another 13 pairs - 220 PLN per person
carry-on - another 13 pairs - 250 PLN per person
filthy_rich - the last dozen pairs - 280 PLN per person
--------------------------------------------------------------------------------
What's the level?
Intermediate+. Followers should be familiar with all the head movements (boneca, roasted chicken and airplane) because they are needed to dance with two leaders and soleil circular to dance two followers zouk. Leaders need a soft and good lead :)
You still have time, so set up the alarm clock to 5 am, eat your raw eggs and go train ;)
--------------------------------------------------------------------------------
How do we do this - We register in couples! We will not dance in these couples, because this is 2+1 workshop and there will be complicated change-"couples"-system (more on that later), but for the entire thing to work properly we do need even leaders-followers ratio.
Each couple will be randomly assigned to one of three groups - A, B, C.
The follower from the pair with the letter A belongs to the group Panie_A. The leader from the pair with the letter C belongs to the Panowie_C group - easy!

On Saturday, we do three groups, 1.5 hours each:
13:00-14:30
Room 1: Panie_A + Panie_B + Panowie_A
Room 2: Panie_C + Panowie_B + Panowie_C

14:45-16:15
Room 1: Panie_B + Panie_C + Panowie_B
Room 2: Panie_A + Panowie_A + Panowie_C

16:30-18:00
Room 1: Panie_C + Panie_A + Panowie_C
Room 2: Panie_B + Panowie_A + Panowie_B

On Sunday, we do three groups, 1.5 hours each:
12:00-13:30
Room 1: Panie_C + Panie_B + Panowie_C
Room 2: Panie_A + Panowie_A + Panowie_B

13:45-15:15
Room 1: Panie_B + Panie_C + Panowie_B
Room 2: Panie_C + Panowie_A + Panowie_C

15:30-17:00
Room 1: Panie_A + Panie_C + Panowie_A
Room 2: Panie_B + Panowie_B + Panowie_C

17:00-18:00
Practise
--------------------------------------------------------------------------------
REGISTRATION LINK
https://forms.gle/PmFxTjdYpF2PCTyx9
--------------------------------------------------------------------------------
Problem finding a pair?
You can message me individually on fb - I will have an additional google sheet (non-public) with waiting list (it will have either leaders or followers, depending on the demand. In such cases, whenever I will pair up two people, I will write them a message to let them know they have a pair and to ask them to register via the registration link. While being on the waiting list, you can keep looking for a partner on your own.

Grusse und Kusse,
Michal

Нравится Не нравится
0
543