In Love with Zouk - soulzouk workshop with Kris & Rebekah 2019

08.02.2019
10.02.2019
Веб-сайт:
https://www.facebook.com/events/343783736416410/
Преподаватели:

english below

Ona skupiona, jakby speszona, milcząca… podąża za nim zafascynowana, ciekawa… gotowa
dla niego intrygująca
On zdumiewający, precyzyjnie delikatny, decyzyjny i stanowczy kroczy pierwszy
Oni zainspirowani w harmonii oczekujący wzajemnych reakcji , świadomi detali wyczuleni na siebie, nieobecni w rzeczywistości dotkliwie pełni własnych emocji…………..

KRIS
swoją pasję taneczną rozwijał na całym Świecie. Wiele lat był mentorem Salsy i Bachaty w Wielkiej Brytanii , zdobył certyfikat United Kingdom Alliance (UKA) i uczył tańca w największych Londyńskich szkołach między innymi w Caramelo, LatinCollective, DanceBuzz. Swoją przygodę z Zouk rozpoczął w 2010 roku właśnie w Londynie, ale już rok później kontynuował ją u największych nauczycieli w Brazylii takich jak China, Kayo, Jack, Luciana, Moniqu. Wtedy to właśnie w 2011 roku odkrył SoulZouk i do dziś pozostaje wierny tej metodologii. Od 2013 roku uczy i propaguje SoulZouk na całym Świecie. JEST OBECNIE JEDYNYM CERTYFIKOWANYM INSTRUKTOREM SOULZOUK Z POZA BRAZYLII ! Regularnie uczy tego stylu na największych festiwalach Europy, łącznie w ponad 20-tu krajach na całym Świece.
Pozostaję pod wielkim wrażeniem, iż Kris zgodził się tak po prostu i znalazł czas by przyjechać do Poznania: Kris DZIĘKUJĘ

SOULZOUK
TO ROZBUDOWANA METODOLOGIA NAUKI TAŃCA A NIE ODMIANA ZOUKA, w której taniec jest traktowany priorytetowo a największe znaczenie ma biochemika ciała, niosąca komfort i przyjemność dla partnerów oraz obserwatorów czyli „Zdrowe ruchy dla zdrowego ciała” . Metoda pozwala uzyskać niesamowitą płynność w tańcu, uwalnia od zagrożenia kontuzją , przenosi Zouk na wyższy poziom wręcz magicznych emocji i odczuć.
Sam Kris mówi: Dzięki tej metodzie można się nauczyć tańczyć w sposób bardzo naukowy co dla informatyka z analitycznym podejściem ma gigantyczną przewagę w porównaniu do standardowego podejścia do nauki tańca.
Dlatego Zoukeros kochają zajęcia u Krisa ponieważ ma analityczny umysł podobnie jak większość tańczących Zouk on sam mówi że potrafi tłumaczyć jak informatyk informatykowi i to działa ????

WEEKEND Z KRISEM

PROGRAM :

8.02.2019r piątek

21:00 - 22:00 rejestracja uczestników
21:00 – 04.00 ZoukParty 100% Zouk na salach Salsa Siempre-imprezy dodatkowo płatne 5zł


9.02.2019r sobota

11:45- 12:00 rejestracja uczestników
12:00 – 13:30 SoulZouk z Krisem
13:30 – 13:45 przerwa
13:45 – 15:15 SoulZouk z Krisem
21:00 – 04.00 ZoukParty 100% Zouk na salach Salsa Siempre- imprezy dodatkowo płatne 10zł
21:00 – 22.00 Zouk Lady Styling z Magdaleną Łataś na salach Salsa Siempre sala Glamour


10.02.2019 niedziela

12:00 – 13:30 SoulZouk z Krisem
13:30 – 13:45 przerwa
13:45 – 15:15 SoulZouk z Krisem
22:00 – 04.00 ZoukParty 100% Zouk na salach Salsa Siempre-imprezy dodatkowo płatne 5zł


CENA
do 05.02.2019r – 159,00zł/osobę

WARUNKI ZAPISÓW
Ilość miejsc ograniczona.
Jak się zapisać:
Wyślij wiadomość na PRIV. do Sylwia Michalska z informacją:
LEADER- ILWZ 2019
FOLLOWER- ILWZ 2019
Poczekaj na informację zwrotną z numerem konta do wpłaty, dokonaj płatności (masz na to 2 dni, po dwóch dniach rezerwacja miejsca przepada), jeżeli dokonasz płatności w terminie dostaniesz potwierdzenie udziału w warsztatach.
Zajęcia będą dostosowane do poziomu uczestników.


Wstęp na imprezy tylko dla uczestników warsztatów!!!!!!!!

ADRESY:

warsztaty:
HALA SPORTOWA UAM
SALKA AEROBIKOWA
ul. Zagajnikowa 9, Poznań

imprezy:
STUDIO TAŃCA Salsa Siempre
Święty Marcin 24, 61-805 Poznań


ZAPRASZAM i do zobaczeniaShe is focused, a bit embarrassed, silent ... follows him fascinated, curious ... ready, intrigued by him
He is confident, precisely gentle, decisively strides first
They are inspired by the harmony and awaiting mutual reactions, aware of each other and the smallest movements, absent in reality embodying their emotions ............ ..

KRIS
He developed his dance passion all over the world. For many years he was a Salsa and Bachata instructor in the UK, where he obtained United Kingdom Alliance (UKA) certificate and taught dance at the largest London schools, including Caramelo, LatinCollective and DanceBuzz. He started his adventure with Zouk in 2010 in London, but a year later he continued it with the biggest Zouk teachers in Brazil. It was then that in 2011 he discovered SoulZouk and remains true to this methodology to this day. From 2013, he teaches and promotes SoulZouk all over the world. He regularly teaches this style at the largest festivals in Europe, including more than 20 countries around the world.
I am so impressed that Kris agreed so simply and found the time to come to Poznań: Kris THANK YOU

SOULZOUK
IT IS A METHODOLOGY OF DANCING SCIENCE AND NOT A ZOUKA VARIETY, in which dance is treated as a priority and the most important is the biochemist of the body, carrying comfort and pleasure for followers and leaders with motto: "Healthy movements for a healthy body". The method allows you to get incredible smoothness in the dance, free from the risk of injury. It elevates your Zouk to the next level of magical experiences and feelings.
Kris says: With this method, you can learn to dance in a very scientific way, which for analysts with an analytical approach has a gigantic advantage compared to the standard approach to learning dance.
That's why Zoukeros love Kris’ classes, mainly because he has an analytical mind like most of the dancing Zouk leaders, he says that he can translate as a computer scientist to an IT specialist and it works ????

WEEKEND WITH KRIS

PROGRAM:

8/02/2019 Friday

21-00 - 22:00 registration of participants
21:00 - 04:00 ZoukParty 100% Zouk in the Salsa Siempre- paying extra 5 PLN


9/02/2019 Saturday

11: 45- 12:00 registration of participants
12:00 - 13:30 SoulZouk with Kris
13:30 - 13:45 break
13:45 - 15:15 SoulZouk with Kris
21:00 - 04:00 ZoukParty 100% Zouk in the Salsa Siempre-paying extra 10 PLN
21:00 - 04:00 ZoukLady Styling with Magdalena Łataś in the Salsa Siempre (parties' venue) Glamour room !!!


10/02/2019 Sunday

12:00 - 13:30 SoulZouk with Kris
13:30 - 13:45 break
13:45 - 15:15 SoulZouk with Kris
22:00 - 04:00 ZoukParty 100% Zouk in the Salsa Siempre-paying extra 5 PLN


PRICE
until 05/02/2019 - 159.00 PLN / person or 38,00 EUR / person
SIGN UP CONDITIONS
The number of places is limited.
How to sign up:
Send a private message to tSylwia Michalska with information:
LEADER - ILWZ 2019
FOLLOWER- ILWZ 2019
Wait for the response with the account number to make a payment (you have 2 days for it, after two days the place is lost), if you make payments on time you will receive confirmation of participation.
Classes will be adapted to the level of participants.

Entrance to the party is only for workshop participants !!!!!!!!!!

ADDRESSES:

workshops:
HALA SPORTOWA UAM
SALKA AEROBIKOWA
ul. Zagajnikowa 9, Poznań

parties:
STUDIO TAŃCA Salsa Siempre
Święty Marcin 24, 61-805 Poznań


We hope to see there!!!

Нравится Не нравится
0
1079