Brazuka Dance Festival 2023, J&J Intermediate, Final

 • Vladislav Belov & Mariya Gorshevova
 • Konstantin Borisov & Anastasiya Akhmedgariyeva
 • Sergey Kolpikov & Yekaterina Vakhi
 • Mikhail Ponkin & Khristina Moskva
 • Andrey Kuznetsov & Anna Loshchakova
 • Yakov Abdreimov & Julie Galieva
 • Mikhail Kruzhalov & Tatyana Sergeeva
 • Ruslan Akhmedgariyev & Anastasiya Danilkina
 • Paulo Correa & Valeriya Ponkina. 3rd place
 • Maksim Mikityuk & Olesya Dugina. 2nd place
 • Anton Kurin & Mariya Koroleva. 1st place

Нравится Не нравится
1
414

Комментарии